اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۱۲۱۷ ۰۲۱
۳۶۶۱۲۵۳۵ ۰۲۱
۳۶۶۱۲۵۱۶ ۰۲۱

فکس
۳۶۶۱۲۵۱۶ ۰۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۹۱۸۶۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، مقابل بانک ملی ، کوچه فخرایی ، پاساژ فرهاد ، پلاک 79

شرکت بالابر ساختمانی و کاتر آسفالت بر پارس موتور

تلفن

  • ۳۳۹۹۱۲۱۷ ۰۲۱
  • ۳۶۶۱۲۵۳۵ ۰۲۱
  • ۳۶۶۱۲۵۱۶ ۰۲۱

فکس

  • ۳۶۶۱۲۵۱۶ ۰۲۱

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۳۹۱۸۶۴ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  سعدی جنوبی ، مقابل بانک ملی ، کوچه فخرایی ، پاساژ فرهاد ، پلاک 79